Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΙστοτόπουΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιNewsletterΑγγελίεςΕπικοινωνίαΦόρουμ
 
 
main
 
 
Δευτέρα 10 Δεκ 2018
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
lailias.gif
lailias.gif
oth_ktiria.gif
 
dhpethe3.jpg
banner_mouseio_fusikis_istorias.jpg

banner_mouseio_elias.jpg
 oasis.jpg

deyas.jpg
 weather_serres.jpg
Αρχική Σελίδα arrow Οι Υπηρεσίες του Δήμου arrow Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - Ποιότητας και Ανταποδοτικότητας

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - Ποιότητας και Αποδοτικότητας Εκτύπωση

Προϊσταμένη: Κοκκινίδου Αθηνά
Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1
Τηλέφωνο: 23210 - 83628 & 83634

Το Τμήμα τούτο συγκροτούν τα αιρετά όργανα του Δήμου (Δήμαρχος - Αντιδήμαρχος), ο γενικός γραμματέας, οι ειδικοί συνεργάτες, οι δ/ντές των υπηρεσιών του Δήμου και τα τυχόν απασχολούμενα επιστημονικά στελέχη σε τούτο με σύμβαση έργου.


Οι αρμοδιότητες του Τμήματος τούτου είναι οι ακόλουθες:

 • Η συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή του Δήμου και η τεκμηρίωση της μέσω της συγκέντρωσης στατικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική περιβαλλοντική κοινωνική, πολιτιστική κ.λ.π. κατάσταση της.
 • Η συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν της δραστηριότητές του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού χρηματοδοτήσεις δημόσιες, πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ Α προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α. προγράμματα Ε.Ε.).
 • Η φροντίδα για την συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν της επιδιώξεις του δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίηση τεχνογνωσίας στο χώρο της Τ.Α.
 • Ο εισηγητής της τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού- επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και της επί μέρους τομείς (τεχνικά, πολεοδομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.)
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Δήμου και η υποστήριξη της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της χώρας (π.χ. ν. 162211988 για τον δημοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασίας σχεδιασμού Κοινοτικού πλαισίου στήριξης).
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλοποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Δήμου.
 • Η διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και η διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.
 • Η συνεργασία με της προϊσταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου για την από κοινού διατύπωση εισηγήσεων της τα αιρετά όργανα.
 • Η συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τη Δ.Ε, της Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια.
 • Η συνεργασία με της υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας, των Κεντρικών φορέων, καθώς και με της φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.
 • Η ενημέρωση της δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενδιαφέρουν το Δήμο και η υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών στα σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών.
 • Η κατάρτιση αιτήσεων, σε συνεργασία με τι αρμόδιες υπηρεσίες συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης της.
 • Η αναζήτηση συνεργατών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 • Η διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για της ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Η ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα κοινοτικά ζητήματα.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.
 • Η επεξεργασία προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και διαχείριση δασικών περιοχών του Δήμου.
 • Η επεξεργασία προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη σχεδίων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
 • Η υποστήριξη του Δήμου και των θυγατρικών του φορέων (νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων σε θέματα βελτίωσης της οργάνωσης στελέχωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας.
 • Ο σχεδιασμός οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου καθώς και η οργάνωση ενημέρωσης των αιρετών οργάνων.
 • Αποτελεί την υπηρεσιακή μονάδα εφαρμογής της διαδικασίας μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας (ν. 2230/2004).
 • Στο πλαίσιο της πολιτικής για την καθιέρωση διαδικασιών ολικής ποιότητος προωθεί τη διαδικασία εφαρμογής του κοινού πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)
Τελευταία ανανέωση (22.10.12)  

Αναζήτηση
android1.gif
 musicfestival2016.jpg
 serres100x.jpg
 aporimata.jpg
 antidhmarxies.jpg
 21111b.jpg
 tilefonikos_katalogos4.jpg
 electronic_services2.gif
 electronic_services_guide2.gif
 banner_diavgeia.png
 wifi4.jpg
apofaseis.jpg
 kadoi.jpg
20dimotiko.jpg
 ehealth.jpg
 teba_copy.jpg
 enclose.gif
 easy_copy.jpg
 
ksg6.jpg
 eco_festival.jpg
 musicfestival2.jpg
 kdbm.gif
 epix2015_copy.jpg
 docpie.jpg
 life_learning.jpg
 
 
 
Developed by OTS S.A.
   ©Copyright 2008 Δήμος Σερρών