Εκπαιδευτικό Υλικό Πολιτών

  1. Εγγραφή - Είσοδος στο Σύστημα
  2. Αιτήματα
  3. Πιστοποιητικά
  4. ΚΟΚ
  5. Δημοτικός Φόρος
  6. Αποφάσεις


Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα μπορεί ο κάθε πολίτης του δήμου, να βρει εκπαιδευτικά βίντεο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας του δήμου.

Επιλέγοντας κάποια από τις εκπαιδευτικές ενότητες που βρίσκονται στα αριστερά της ιστοσελίδας αυτής, θα προβληθεί το βίντεο με το αντίστοιχο περιεχόμενο.

Για την σωστή προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο, είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον Η/Υ σας το λογισμικό Adobe Flash Player. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό αυτό μπορείτε να το προμηθευθείτε δωρεάν από την σελίδα http://www.adobe.com