Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΙστοτόπουΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιNewsletterΑγγελίεςΕπικοινωνίαΦόρουμ
 
 
main
 
 
Πέμπτη 23 Μαι 2019
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
lailias.gif
lailias.gif
oth_ktiria.gif
 
dhpethe3.jpg
banner_mouseio_fusikis_istorias.jpg

banner_mouseio_elias.jpg
 oasis.jpg

deyas.jpg
 weather_serres.jpg
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Απόφαση 3/2016 Τοπ.Κοιν.Κ.Δένδρων

Απόφαση 3/2016 Τοπ.Κοιν.Κ.Δένδρων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 3/ 27-5-2016 τακτικής  συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 3/2016

ΘΕΜΑ: «Κοπή δένδρων από το Δημοτικό οικοδομικό τετράγωνο 5, αριθμός οικοπέδου 23 για αναδάσωση».

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 27η  του μήνα Μαϊου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:11/20-5-2016 πρόσκληση 3η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  με βαθμό Γ', για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της  τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  κρίνεται  αναγκαία η κοπή των δένδρων λόγω επικινδυνότητας από το Δημοτικό οικοδομικό τετράγωνο 5, αριθμός οικοπέδου 23 της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων  του Δήμου Σερρών για αναδάσωση και αντικατάσταση  αυτών  με πλατάνια. Τονίζει ακόμη ότι  είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων  κωδικών εισόδου και εξόδου  προκειμένου τα χρήματα από την κοπή των συγκεκριμένων δένδρων να δεσμευτούν και να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νέων δένδρων (Πλατανιών)  για το συγκεκριμένο δημοτικό οικόπεδο.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά  
από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη 
του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την κοπή των δένδρων λόγω επικινδυνότητας από το Δημοτικό οικοδομικό τετράγωνο 5, αριθμός οικοπέδου 23  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών και τη δημιουργία νέων κωδικών εισόδου - εξόδου προκειμένου τα έσοδα από τη συγκεκριμένη ενέργεια  να δεσμευτούν και να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νέων δένδρων (Πλατανιών) για την αναδάσωση, του ιδίου δημοτικού οικοπέδου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  3/2016      
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                       Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                            
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
Ζαμπούνης Χρήστος                                
Τσίμας Θωμάς
Τελευταία ανανέωση (24.06.16)  

Αναζήτηση
android1.gif
 musicfestival2016.jpg
 serres100x.jpg
 aporimata.jpg
 antidhmarxies.jpg
 21111b.jpg
 tilefonikos_katalogos4.jpg
 electronic_services2.gif
 electronic_services_guide2.gif
 banner_diavgeia.png
 wifi4.jpg
apofaseis.jpg
 kadoi.jpg
20dimotiko.jpg
 ehealth.jpg
 teba_copy.jpg
 enclose.gif
 easy_copy.jpg
 
ksg6.jpg
 eco_festival.jpg
 musicfestival2.jpg
 kdbm.gif
 epix2015_copy.jpg
 docpie.jpg
 life_learning.jpg
 
 
 
Developed by OTS S.A.
   ©Copyright 2008 Δήμος Σερρών