Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΙστοτόπουΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιNewsletterΑγγελίεςΕπικοινωνίαΦόρουμ
 
 
main
 
 
22 Μαι 2019
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
lailias.gif
lailias.gif
oth_ktiria.gif
 
dhpethe3.jpg
banner_mouseio_fusikis_istorias.jpg

banner_mouseio_elias.jpg
 oasis.jpg

deyas.jpg
 weather_serres.jpg
Αρχική Σελίδα arrow Οι Υπηρεσίες του Δήμου arrow Τμήμα Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Εκτύπωση
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ
Προϊστάμενος: Λογοθετίδης Σταύρος

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης –Ο.Τ.Υ (πρώην ΤΥΔΚ) βάσει του Ν. Ν. 3852/2010 και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. Α.&Η.Δ. περιέρχονται στο Δήμο Σερρών. Το τμήμα υποχρεούται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προσωρινά μέχρι την 31−12−2012 σε όλο το Νομό Σερρών, για την ομαλή συνέχιση των συμβάσεων έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Νομού. Το τμήμα Ο.Τ.Υ (της πρώην ΤΥΔΚ) είναι αρμόδιο για την μελέτη εκτέλεση και συντήρηση των πάσης φύσεως Δημοτικών έργων και οι επιμέρους αρμοδιότητες του καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες του τμήματος μέσω των επί μέρους Γραφείων του είναι οι εξής:
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Συγκοινωνιακών Έργων Το Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων προσφέρει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν:
Την υλοποίηση Συγκοινωνιακών Έργων σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των Δήμων, όπως κατασκευή νέων οδών, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου,
κατασκευή γεφυρών, κόμβων κ.λ.π..
Μέριμνα για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών και επιβλέπει την ορθή εκπόνηση τους.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και μελετών του τμήματος που ανατίθεται σε τρίτους, διενεργεί επιμετρήσεις των εργασιών και ελέγχει της πιστοποιήσεις των εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
Μεριμνά για την διαδικασία παραλαβής των έργων και μελετών.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Έργων και Υποδομών Περιβάλλοντος
Το Γραφείο Έργων Δομών Περιβάλλοντος προσφέρει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν:
Μεριμνά για την μελέτη υδραυλικών έργων σε ότι αφορά την κατασκευή ή αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων και υδραγωγείων ύδρευσης, δικτύων άρδευσης καθώς και δικτύων αποχέτευσης.
Μεριμνά για την μελέτη έργων προστασίας του περιβάλλοντος όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κ.λ.π..
Μεριμνά για την σύνταξη μελετών κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών από τρίτους και επιβλέπει την ορθή εκπόνηση τους.
Επιβλέπει την εκτέλεση των προαναφερομένων έργων, διενεργεί επιμετρήσεις των εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις των εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
Μεριμνά για την διαδικασία παραλαβής των έργων και μελετών.
Στο Γραφείο ασκούνται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
(Αρμοδιότητες Η/Μ έργων)
Επέκταση, συντήρηση, βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά υπαίθριων χώρων των Δήμων.
Επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης των Δήμων.
Μελέτη και επίβλεψη αμιγώς Η/Μ έργων καθώς και την συνεπίβλεψη άλλων έργων όπου συμμετέχουν κοινοπρακτούντα σχήματα.
Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του Η/Μ εξοπλισμού κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δήμων.
(Αρμοδιότητες Γεωτεχνικών Εφαρμογών)
Υποστηρίζει τα θέματα που άπτονται γεωλογικών-υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών αναγκών.
Συντάσσει μελέτες, υλοποιεί έργα ανόρυξης γεωτρήσεων και επιβλέπει την ορθή εκτέλεση των παραπάνω έργων.
Ελέγχει απαραίτητη γεωλογική μελέτη που απαιτούνται για την πρόταση, αδειοδότηση και ολοκλήρωση έργων, καθώς και της αξιοποίησης υδάτινων πόρων και
χρήσεων νερού.
Προτείνει, κατευθύνει και ελέγχει γεωτεχνική έρευνα και μελέτη.
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματείας και Προσβασιμότητας
Παρέχει διοικητική −γραμματειακή υποστήριξη στο Τμήμα και τα Γραφεία τους, ενημερώνει το κοινό και παρέχει διευκόλυνση πρόσβασης και πληροφορίες στους
συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες του τμήματος.
Διακινεί την εσωτερική αλληλογραφία του τμήματος, τηρεί αρχείο νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων και γενικότερα φακέλων έργων κ.λ.π με τις υποθέσεις όλων των
Γραφείων του τμήματος.
Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των Γραφείων και του τμήματος σε συνεργασία με το κεντρικό τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Δήμου.
Διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή εργασία που του αναθέτει ο Προϊστάμενος και που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων του τμήματος.
Τελευταία ανανέωση (23.10.12)  

Αναζήτηση
android1.gif
 musicfestival2016.jpg
 serres100x.jpg
 aporimata.jpg
 antidhmarxies.jpg
 21111b.jpg
 tilefonikos_katalogos4.jpg
 electronic_services2.gif
 electronic_services_guide2.gif
 banner_diavgeia.png
 wifi4.jpg
apofaseis.jpg
 kadoi.jpg
20dimotiko.jpg
 ehealth.jpg
 teba_copy.jpg
 enclose.gif
 easy_copy.jpg
 
ksg6.jpg
 eco_festival.jpg
 musicfestival2.jpg
 kdbm.gif
 epix2015_copy.jpg
 docpie.jpg
 life_learning.jpg
 
 
 
Developed by OTS S.A.
   ©Copyright 2008 Δήμος Σερρών