Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΙστοτόπουΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιNewsletterΑγγελίεςΕπικοινωνίαΦόρουμ
 
 
main
 
 
Δευτέρα 24 Ιουν 2024
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
lailias.gif
lailias.gif
oth_ktiria.gif
 
dhpethe3.jpg
banner_mouseio_fusikis_istorias.jpg

banner_mouseio_elias.jpg
 oasis.jpg

deyas.jpg
 weather_serres.jpg
Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις Αντιδημαρχιών arrow Διοικητικών - Οικονομικών Λειτουργιών - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Διοικητικών - Οικονομικών Λειτουργιών - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
6-5-15 ΔΤ για ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Σέρρες 6 / 5 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : «Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ (Ν.4321/2015) ».

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4321/2015 μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς το Δήμο Σερρών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Προθεσμία αίτησης: μέχρι τις 26.5.2015, με ελάχιστη δόση 20 €.

Συγκεκριμένα:
Οι οφειλές ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 - Τμήμα Προσόδων & Δημ. Περιουσίας, Γραφ. 6.
 
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ 4-11-14 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες   4 / 11 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ».

Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 που τροποποίησε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014,  (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,  έως τις 30/10/2014. Στο ανωτέρω άρθρο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση του σχετικού νόμου  έως την 30/11/2014.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'), δόθηκε η δυνατότητα  ρύθμισης και καταβολής οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως ακολούθως :

Α) Όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.

Β) Όσες οφειλές  έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως τις 30-10-2014:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β)  Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων..........»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 - Τμήμα Προσόδων & Δημ. Περιουσίας,  Γραφ. 6.
 
ΔΤ Δήμος Σερρών-Κοινωφελής εργασία 29-1-2013 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Σέρρες 29 Ιανουαρίου 2013
Γραφείο Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων
τηλ. 23210/22587
φαξ 23210/22187

Δελτίο Τύπου

Στον αναδιαμορφωμένο πίνακα των Δήμων, στους οποίους εφαρμόζεται ο θεσμός της παροχής κοινωφελούς εργασίας, συμπεριλαμβάνεται πλέον-μετά και τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργών-και ο Δήμος Σερρών.
galanis.jpg
Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι πολίτες που θα ζητήσουν και θα επιλέξουν (αντί άλλης δικαστικής ποινής) την κοινωφελή εργασία στο Δήμο Σερρών θα απασχοληθούν-ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες-σε διάφορους τομείς (Διοικητικών-Οικονομικών, τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού, Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας).  
Να σημειωθεί, ότι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης παροχής κοινωφελούς εργασίας προβλέπεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα και επιβάλλεται με δικαστική απόφαση σε πολίτες που ελέγχθηκαν από τη Δικαιοσύνη για διάφορες παραβάσεις των νόμων. Ο χρόνος διάρκειας της παροχής κοινωφελούς υπηρεσίας ορίζεται με την ίδια δικαστική απόφαση.

Τελευταία ανανέωση (19.02.13) Περισσότερα
ΔΤ Τουριστικό Περίπτερο Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Σέρρες 15 Ιανουαρίου 2013
Γραφείο Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων
τηλ. 23210/22587
φαξ 23210/22187

Δελτίο Τύπου

Μετά τις απαιτούμενες χρονοβόρες διαδικασίες και την προβλεπόμενη δημοπράτηση ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου του Τουριστικού Περιπτέρου «Ξενία» στο λόφο της ακρόπολης των Σερρών «Κούλας», το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου και υπέστη βανδαλισμούς, χάνοντας την αίγλη και την ομορφιά αλλοτινών χρόνων.    

Προηγήθηκε η σχετική σύμβα3.jpgση (21-8-2012) του Δήμου Σερρών με την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), καθώς το εν λόγω Τουριστικό Περίπτερο είναι κτισμένο σε έκταση 4 χιλιάδων τ.μ. κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Να σημειωθεί ότι εκεί βρίσκεται προμαχώνας του μεσαιωνικού κάστρου (γνωστός ως πύργος του Ορέστη ή του βασιλιά), ένα από τα σήματα-εμβλήματα της πόλης των Σερρών.
Με την επαναλειτουργία αυτού του τουριστικού ακινήτου γίνεται σαφές ότι ο Δήμος Σερρών υλοποιεί το πρόγραμμα για την ανάδειξη κι αξιοποίηση των «διακεκριμένων» (με τουριστικό ενδιαφέρον) ακινήτων της πόλης, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην προβολή του τόπου και της ευρύτερης περιοχής.  

Με το πέρας (εντός 2-3 μηνών) των εργασιών ανακαίνισης από τον ιδιώτη, πλειοδότη ανάδοχο του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου θα τεθεί σε λειτουργία μία σύγχρονη μονάδα παροχής υπηρεσιών εστίασης κι αναψυχής, που θα απολαμβάνουν οι Σερραίοι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης. 

1.jpgΟ Δήμαρχος
«Η δημοτική αρχή στοχεύει στην τουριστική προβολή του Δήμου, στην ανάδειξή του και παράλληλα στην αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του» τόνισε επί τόπου ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Αγγελίδης προς τα σερραϊκά μέσα ενημέρωσης που κατέγραψαν την έναρξη των ανακαινιστικών εργασιών. 
«Η αξιοποίηση» συνέχισε «του τουριστικού περιπτέρου στο Κουλά αποτελεί τη συνέχεια των προσπαθειών μας προς αυτή την κατεύθυνση που ξεκίνησαν με την επαναλειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Α Γιάννη και συνεχίστηκαν με την λειτουργία εκ νέου του δημοτικού αναψυκτηρίου στο θερινό2.jpg θεατράκι του Δήμου» (στο κεντρικό πάρκο της πόλης που επίσης αναβαθμίστηκε με το κλείσιμο της οδού Δορυλαίου που το διαπερνούσε).

Ο αντιδήμαρχ
ος
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαφάνειας κ. Στέργιος Γαλάνης επισήμανε ότι «ο Δήμος ξεκίνησε την διαδικασία αξιοποίησης των τουριστικών ακινήτων, αρχής γινομένης με τα αναψυκτήρια της πόλης και τώρα με το τουριστικό περίπτερο του Κουλά, όχι μόνον χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, αλλά αντιθέτως με οφέλη. Οφέλη όχι μόνον για το Δήμο, αλλά κυρίως για τη τοπική κοινωνία και το σερραϊκό λαό».Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου
Τελευταία ανανέωση (19.02.13)  
ΔΤ Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Σερρών 26-6-12 Εκτύπωση
galanis.jpgΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Σερρών».

«Κάλεσμα στους Σερραίους και στις Σερραίες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνει ο Νόμος ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους στο Δήμο» απήθυνε ο Αντιδήμαρχος κ. Στέργιος ΓαλάνηςΟ Δήμος Σερρών, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012. Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07.10.2012.


Τελευταία ανανέωση (30.01.13) Περισσότερα
 
ΔΤ Το Δημοτικό Συμβούλιο για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων 22-11-2011
 
Αναζήτηση
android1.gif
 musicfestival2016.jpg
 serres100x.jpg
 aporimata.jpg
 antidhmarxies.jpg
 21111b.jpg
 tilefonikos_katalogos4.jpg
 electronic_services2.gif
 electronic_services_guide2.gif
 banner_diavgeia.png
 wifi4.jpg
apofaseis.jpg
 kadoi.jpg
20dimotiko.jpg
 ehealth.jpg
 teba_copy.jpg
 enclose.gif
 easy_copy.jpg
 
ksg6.jpg
 eco_festival.jpg
 musicfestival2.jpg
 kdbm.gif
 epix2015_copy.jpg
 docpie.jpg
 life_learning.jpg
 
 
 
Developed by OTS S.A.
   ©Copyright 2008 Δήμος Σερρών