Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΙστοτόπουΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιNewsletterΑγγελίεςΕπικοινωνίαΦόρουμ
 
 
main
 
 
Πέμπτη 23 Μαι 2019
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
lailias.gif
lailias.gif
oth_ktiria.gif
 
dhpethe3.jpg
banner_mouseio_fusikis_istorias.jpg

banner_mouseio_elias.jpg
 oasis.jpg

deyas.jpg
 weather_serres.jpg
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Απόφαση 4/2016 Τοπ.Κοιν.Κ.Δένδρων

Απόφαση 4/2016 Τοπ.Κοιν.Κ.Δένδρων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/10-6-2016 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 4/2016

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος της Τοπικής    Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 10η  του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την  αριθμ.πρωτ.:13/1-6-2016 πρόσκληση 4η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.    Παυλακάκης Ιωάννης
3.    Ζαμπούνης Χρήστος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  με βαθμό Γ', για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι μετά από το με αρίθμ.πρωτ.:21435/30-5-2016 έγγραφο του γραφείου αντιδημάρχου έργων-υποδομών & καθημερινότητας  του Δήμου Σερρών θα πρέπει το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος της Τοπικής  Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017  

Ακολούθως πρότεινε τα εξής τα οποία χρίζουν άμεσης προτεραιότητας:

- Επούλωση όλων των λάκκων του οδοστρώματος  εντός της Τοπικής
   Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών
- Ασφαλτόστρωση όπου κρίνεται αναγκαία εντός του οικισμού σε δρόμους
   όπου δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική  συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη του το με αρίθμ.πρωτ.: 21435/30-5-2016 έγγραφο του γραφείου αντιδημάρχου έργων-υποδομών & καθημερινότητας του Δήμου Σερρών περί γνωμοδοτήσεως για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος της Τοπικής  Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών να εντάξει στο Τεχνικό Πρόγραμμά της, από την ΣΑΤΑ  του 2017 τα παρακάτω έργα:

- Επούλωση όλων των λάκκων του οδοστρώματος  εντός της Τοπικής
  Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών
- Ασφαλτόστρωση όπου κρίνεται αναγκαία εντός του οικισμού σε δρόμους
  όπου δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση
 
Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  4/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                       Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                 Ζαμπούνης Χρήστος                                
                            
Τσίμας Θωμάς
 

Αναζήτηση
android1.gif
 musicfestival2016.jpg
 serres100x.jpg
 aporimata.jpg
 antidhmarxies.jpg
 21111b.jpg
 tilefonikos_katalogos4.jpg
 electronic_services2.gif
 electronic_services_guide2.gif
 banner_diavgeia.png
 wifi4.jpg
apofaseis.jpg
 kadoi.jpg
20dimotiko.jpg
 ehealth.jpg
 teba_copy.jpg
 enclose.gif
 easy_copy.jpg
 
ksg6.jpg
 eco_festival.jpg
 musicfestival2.jpg
 kdbm.gif
 epix2015_copy.jpg
 docpie.jpg
 life_learning.jpg
 
 
 
Developed by OTS S.A.
   ©Copyright 2008 Δήμος Σερρών